Meteen naar de content
Winkelwagen

Privacy beleid

Privacybeleid

Kleurrijke geboortekaartjes vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

– Informeren
Wij willen je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

– Verzameling beperken
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening.

– Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij je voorafgaand, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

– Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

– Recht van inzage en correctie
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons opgeeft, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

– Je kunt ons jouw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld als je een bestelling op de website plaatst, een account aanmaakt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, of een sollicitatie instuurt.

– Je kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld je IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van je bestelling, of het aanmaken van een account

– Statistische doeleinden, om zo onze website te optimaliseren

– Om je, na je toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen doen

– Het opnemen van contact nadat je gesolliciteerd hebt

– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Soorten persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Naam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adres

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Foto

– Betaalgegevens

– IP-adres

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Wij bewaren je gegevens tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst).

Verstrekking aan derden
Om je bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens met derden delen. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, behalve na jouw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met je uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Onderstaande toepassingen, zowel van onszelf als die uitgegeven door derde partijen, plaatsen cookies. Wij hebben geen invloed op welke gegevens door deze derde partijen worden verzameld, en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Controleer voor meer informatie de privacyverklaring van de deze derde partijen om te zien hoe zij met jouw gegevens omgaan. De cookies kunnen bijvoorbeeld je IP-adres, informatie over je browser of door jou bekeken pagina’s verzamelen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerker overeenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen

– Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben

– Het laten corrigeren van fouten

– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

– Intrekken van toestemming

– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijke persoonsgegevens doorgeeft, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Kleurrijke geboortekaartjes

Nonnenstraat 8

5301BJ Zaltbommel

0418225002

info@kleurrijkegeboortekaartjes.nl